RADA MIEJSKA

Skład Rady Miejskiej w Dziwnowie

VII kadencji 2014 – 2018

1. Sokół Piotr  – Przewodniczący Rady                              

2. Piwińska Joanna  – Wiceprzewodnicząca Rady                      

3. Galec Dorota

4. Gamrat Wanda

5. Gutowski Rafał

6. Mączka Stanisław

7. Nosek Izabela

8. Nowak Zenon

9. Próchniak Bożena

10. Rup Antoni

11. Skrzypczak Roman

12. Staszak Jerzy

13. Stęplewski Maciej

14. Trzebińska -Brzezińska Ewa

15. Zwolan Zbigniew

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dziwnowie przyjmuje interesantów
w każdą środę od godz. 10.00 do godz. 13.00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Dziwnowie przyjmuje interesantów
w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 14.00

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość kontaktu z radnymi za pośrednictwem Biura Rady
– pokój Nr 6 Urzędu Miejskiego w Dziwnowie